# RICHARD WRIGHT

ข้อมูลส่วนตัว

ยังไม่มีประวัติ

แสดงทั้งหมด

ข้อมูล

เกิดวันที่

5 พฤศจิกายน 2520

ที่ตั้ง

อังกฤษ

สัญชาติ

-

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผุ้จัดการ

เข้าร่วมทีม

1 กรกฎาคม 2559

6.9/10